دنیا را برایتان شاد شاد

و شادی را برایتان د نیا دنیا ازومندم

هر روزتان نوروز

مثل ماهی زنده

مثل سبزه زیبا

مثل سمنو شیرین

مثل سنبل خشبو

مثل سیب خوش رنگ

و مثل سکه با ارزش باشید

**************************نوروزتان پیشاپیش مباااااارک**********************

 [ سه شنبه 20 اسفند 1392 ] [ 06:52 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


آﻗـﺎﭘـﺴـﺮیﮐـﻪ ﻣـﻴـگـی" ﺩﺧـﺘﺮﺧــﻮﺏ " ﭘـﻴـﺪﺍ ﻧـﻤـﻴـﺸـﻪ:

دﺧـﺘـﺮﺧـﻮﺏ ﺗـﺎﺩﻳـﺮ ﻭﻗـﺖ ﺗـﻮ ﺧـﻴـﺎﺑـﻮﻧـﺎ و پـارتـی هـا بـاهات ﻧـﻤـﻴـﭙِـﻠـِﮑـﻪ...


ﮐـﻔـش 15 ﺳـﺎﻧـﺘـی ﻭ ﻣـﺎﻧـﺘـﻮی ﺟـﻠـﻒ و چَـسـبـون جـلـوت ﻧـﻤـﻴـﭙـﻮﺷـﻪ...

ﺍﻭﻧـﻘـﺪﺭ ﺁﺭﺍﻳـﺶ ﻧـﻤـﻴـﮑـﻨـﻪ ﮐـﻪ ﻧـﺘـﻮﻧـی ﻗـﻴـﺎﻓـﻪ ی ﺍﺻـﻠـﻴـﺶ ﺭﻭ ﺗـﺸـﺨـﻴـﺺ ﺑـﺪی..

ﭼـﺸـﻤـﮏﻋـﺸـﻮﻩ ﻭ ﺻـﺪﺍی لَـوَنـد ﻧﺪﺍﺭﻩ...

ﺑـا ﺩﻳـﺪﻥ ﻣـﺎﺷـﻴـﻦ ﻣـﺪﻝ ﺑـﺎﻻﺕ ﻟـﺤـﻨـﺶ ﻋـﻮﺽ ﻧـﻤـﻴـﺸـﻪ...

ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣـﻴـﭙـﺮﻩ ﻧـﻪ ﺑـﺎ ﺍﻣـﺜـﺎﻝ ﺗـﻮ!!!

ﭘـﺲ ﺍﻳـﻨـﻘـﺪﺭ ﻧـﮕﻮ ﮐـﻪ" ﻧـﻴـﺴـﺖ."..

ﺗـﻮ ﺍﻭﻧـﻘـﺪﺭ ﭼـﺸـﻤـﺖ ﻋـﺮﻭﺳـﮑـﺎی ﺧـﻴـﺎﺑـﻮﻧـی رو ﮔـﺮﻓـﺘـﻪ ﮐـﻪ "ﺩﺧـﺘـﺮﺧـﻮﺏ" ﺗـﻮ ﺭﻭی یکی 

ﺑـﻴـﺸـﺘـﺮ ﺍﺯ ﺍﻭﻧـﺎ ﻧـﻤـﻴـﺪﻭﻧـﻪ...

آره داداش!!

 

![ پنجشنبه 15 اسفند 1392 ] [ 04:00 ب.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


                                                            

                                                               خدایـــــــا          

مُصیبتـــی ســـت کـــه آزارم میدهــــــد ؛

دختـــــرانِ هَـــــرزه امـــــروز ،

 مــــــــادران فــــــرداینـــــــد ...

چگونــــــه بهشــــت را زیــــر پایــشـان میگــــذاری ؟؟؟

 

 

 

هــــــــــــــــی !

 
پســــری کــــه کــــار امــــروزت بــــازی بــــا دل دختـــــراست ؛

و دیــــدن اشکاشــــون  ،

"حــــــــس شـــــاخ بـــــودن" بهـــــت میـــــده ...

فــــــردا پـــــدر خواهـــــی شـــــد !!!

اشکهــــــای دختــــــرت کمــــــرت را میشکنـــــد.منتــــــظر بــــــــاش !

 

 

 

تقصیــــــــر هیــــچ کــــس نیــســـت :

بـــه نام "عشـــــــق" ،

جسمـــــــت را

لگــــد مــــال بوســــــــه های هـــــوس آلـــودشان می کننــــد.

و بــــــه نام "نـــاپـــــاکــــــیٍ تـــــــو"

فـــــراموشـــت می کننـــــد.

بــــــه نام "نجـــــابـــت" بایـــــد ســـــکوت کنـــــی.

و بــــــه نام "صبـــــــــر"

از درون ویــــــــــران می شــــوی ..

 

.[ سه شنبه 6 اسفند 1392 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ kousar joon ]

[ نظرات() ]


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات